Sale Horses Under 3 Years

MazeMaze – 2020 Bay Filly
GalileoGalileo – 2018 Buckskin Orlov-Rostopchin Colt
MayMay – 2018 Palomino Orlov-Rostopchin Filly
Kamaia – 2018 Black Bay Orlov-Rostopchin Filly
NovaNova – 2018 Bay Orlov- Rostopchin Colt
pippaPippa – 2019 Bay Trakehner Filly
EdelmiraEdelmira – 2019 Black Trakehner Filly